22Lut/17

Walne zgromadzenie KPM

Informuję, że dnia 11.03.2017 odbędzie Walne Zgromadzenie KPM

Proponowany plan obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Podsumowanie i sprawozdania z działalności za rok 2016
  3. Wolne wnioski i dyskusja
  4. Przedstawienie propozycji uchwał i głosowanie
  5. Zakończenie obrad

Obrady odbędą się w Gorzowie Śl. Wojska Polskiego 27, od godziny 10.

Członkowie KPM potrzebujący noclegu proszeni są o kontakt minimum 5 dni przed terminem Walnego.

Przed Walnym Zgromadzeniem od godziny 9 będzie obradował Zarząd KPM  – proszę zgłaszać ewentualne wnioski na adres r.simbor@gmail.com

Pozdrawiam

Rafał Simbor